ราคา / เงื่อนไขการใช้งาน

ค่าเช่าสตูดิโอ

ห้อง Cozy (ห้องนอน + ห้องครัว เฟอร์นิเจอร์ไม้สน)
ช่วงเวลา
ถ่ายรูป ถ่ายวิดีโอ
ครึ่งวันเช้า : 9.00 - 12.00 น.
2,000 บาท 3,000 บาท
ครึ่งวันบ่าย : 13.00 - 16.00 น. 2,000 บาท 3,000 บาท
เต็มวัน : 9.00 - 16.00 น. 3,500 บาท 5,000 บาท

**สามารถเข้ามาเตรียมตัวได้ก่อนเวลา 30 นาทีค่ะ
**ห้อง Cozy ที่อยู่ชั้น 2
**จ่ายค่าประกันสิ่งของ 500 บาท/ห้อง เมื่อเข้ามาที่สตูดิโอค่ะ และจะคืนให้หลังจากคิวลูกค้าเสร็จสิ้นค่ะ
**สำหรับรอบบ่าย หากต้องการล่วงเวลา จะมีค่าใช้จ่ายชั่วโมงละ 900 บาท/ห้อง สำหรับการถ่ายรูป และชั่วโมงละ 1,000 บาท/ห้อง สำหรับถ่ายวิดิโอค่ะ
**ท่านที่ต้องการใบเสร็จรับเงิน ทางสตูดิโอสามารถออกให้ได้แค่บิลเงินสดนะคะ และรบกวนแจ้งก่อนเข้าใช้บริการหรือระหว่างการใช้บริการด้วยค่ะ หากมาขอทีหลังและให้ทางสตูดิโอจัดส่งทางไปรษณีย์ ตรงนี้ขอคิดค่าส่งไปรษณีย์เพิ่ม 50 บาทนะคะ
**ราคาที่อยู่ในเว็บเป็นราคาที่ยังไม่ได้รวมหัก ณ ที่จ่ายค่ะ

เงื่อนไขการจอง/การโอน
- รบกวนโอนเงินเต็มจำนวนเข้ามาได้ที่บัญชี กสิกรไทย
ศิรประภา สุทธิประเสริฐ เลขที่บัญชี 009-8-26980-0 เท่านั้น
- รับจองผ่านระบบเท่านั้น ไม่รับผ่านช่องทางอื่น
- หากมีการจองผ่านทางระบบปฏิทินเข้ามาแล้ว ระบบจะจองคิวเอาไว้ 2 วันนับจากการจอง
- หากไม่มีการแจ้งชำระเงิน ระบบจะตัดการจองออกโดยอัตโนมัติ

เงื่อนไขการใช้บริการ
1. ห้ามสูบบุหรี่ หรือดื่มของมึนเมาขณะอยู่ในสตูดิโออย่างเด็ดขาด
2. เฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นสามารถเคลื่อนย้ายได้ แต่ขอความกรุณาให้อยู่ในความระมัดระวัง หากมีข้าวของเสียหาย ทางสตูดิโอขอพิจารณาเป็นกรณีไป และกรุณาย้ายกลับเข้าที่ให้ด้วยนะคะ
3. ขอความกรุณาอย่าใช้เวลาเกินกว่าที่กำหนดเอาไว้ เพราะ :
- ในกรณีที่ลูกค้าเช่าช่วงเช้า : ทางสตูดิโออาจจะมีคิวต่อไป และต้องจัดเตรียมสถานที่สำหรับคิวของลูกค้าท่านอื่น
- ในกรณีที่ลูกค้าเช่าช่วงบ่าย : หากลูกค้าออกช้า พนักงานจำเป็นต้องอยู่รอเพื่อจัดการปิดสตูดิโอค่ะ
4. ห้ามทานอาหารในสตูดิโอเด็ดขาด (ขนมขบเคี้ยวทานได้) เพราะเคยมีลูกค้านำเข้ามาทานแล้วเลอะเฟอร์นิเจอร์และผ้าต่างๆ ทำให้ทางสตูดิโอต้องเปลี่ยนผืนใหม่ และเฟอร์นิเจอร์บางชิ้น อย่างเช่นท๊อปโต๊ะ อันนี้เราใช้ไม้จริง ซึ่งมีมูลค่าพอสมควรค่ะ หากมีอะไรเสียหาย หรือเปรอะเปื้อน ทางสตูดิโอต้องขออนุญาตเก็บค่าเสียหายตามสมควรค่ะ และทางสตูดิโอจัดสถานที่เอาไว้ให้ทานอาหารแล้ว รบกวนไปทานที่จุดที่จัดเอาไว้ให้นะคะ
5. Rate การถ่ายภาพในสตูดิโอ อนุญาตให้ sexy ได้มากที่สุดแค่บิกินี่ หรือชุดชั้นในค่ะ และขออนุญาตไม่รับ Nude นะคะ
6. จำกัดจำนวนคนต่อ 1 คิว ไม่ให้เกิน 6 ท่านเท่านั้น (รวมทุกท่านที่อยู่ในสตูดิโอ ไม่ว่าจะเป็นช่างภาพ นายแบบ นางแบบ ทีมงาน หรือผู้ปกครองเด็กๆ) หากเกินกว่านั้นคิดเพิ่มท่านละ 200 บาท แต่หากมาเกินโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ทางสตูดิโอขออนุญาตปรับท่านที่เกิน ท่านละ 500 บาทค่ะ
7. สำหรับท่านที่นำน้องแมว หรือน้องหมา (เฉพาะพันธุ์เล็ก) เข้ามา กรุณาดูแลน้องอย่าให้ทำห้องเลอะเทอะ เช่น ปัสสาวะ/อุจจาระ หรือทำข้าวของเสียหายนะคะ หากมีอะไรเสียหาย หรือเปรอะเปื้อน ทางสตูดิโอต้องขออนุญาตเก็บค่าเสียหายตามสมควรค่ะ
8. ถ้านำอาหารหรือเครื่องดื่มเข้ามาประกอบการถ่ายรูปให้แจ้งก่อนนะคะ

เงื่อนไขการเลื่อน/ยกเลิกบริการ
- เมื่อทำการจองแล้ว ไม่สามารถคืนเงินได้
- สามารถเลื่อนได้ 1 ครั้ง แต่จำเป็นต้องบอกล่วงหน้า 7 วัน
- หากมีเหตุจำเป็นจริงๆ เช่น ป่วยเข้าโรงพยาบาล คุณพ่อ คุณแม่ป่วย สามารถแจ้งได้ค่ะ (ขอแบบจริงใจนะคะ)